OBS! LOGGA INTE IN PÅ DENNA SIDA(2014-10-06)

Om du använder den skarpa versionen av snabbschema ska du logga in på http://snabbschema.se


snabbSchema, enkel schemaläggning utan krångel!

Snabbschema
- Är ett webbaserat schemaprogram som är lätt att lära sig och lätt att jobba med.
Du som är ansvarig för schemat gör ett grundschema. Sedan lägger alla användare upp sina egna scheman.

- Är ett visuellt, användarvänligt webbaserat schemaprogram som inte behöver installeras på din dator. 
Du kan jobba med programmet var som helst och när som helst bara du har tillgång till Internet.

- Visar pedagogernas veckoarbetstid utifrån lagt schema.

Administrationskonto
Med ett administrationskonto kan du lägga upp din enhet (dina enheter) samt användarkonton som du har full kontroll över. 
Du lägger ett grundschema och därefter lägger pedagogerna sina egna scheman.
Du kan se alla pedagogernas scheman, se alla aktiviteter i minuter samt pedagogernas undervisning och arbetsplatstid.
Detta kan du göra samma sekund som din personal lägger sitt schema!

Schemakonto
Schemakontot är ett användarkonto för att snabbt kunna lägga schema och se den exakta tiden man arbetar/ undervisar.
Man kan göra ändringar i schemat vid behov. Gör schemat tillgängligt för dina elever. Ha alltid tillgång till ditt schemaprogram via nätet!Testa snabbSchema!

Registrera dig för att få testa snabbSchema!


Loggboken
  Skaffa en loggbok idag!
(default) 24 queries took 2595 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1DESCRIBE `announcements`44169
2DESCRIBE `users`661
3DESCRIBE `usergroups`33106
4DESCRIBE `admins`5539
5DESCRIBE `groups`9982
6DESCRIBE `regusers`55146
7DESCRIBE `guests`2277
8DESCRIBE `studentlists`22218
9DESCRIBE `students`1010110
10DESCRIBE `grades`33167
11DESCRIBE `languages`3362
12DESCRIBE `units`3321
13DESCRIBE `reguserschedulelogs`3368
14DESCRIBE `reguserstudentlistlogs`3395
15DESCRIBE `groupstudentlistlogs`3318
16DESCRIBE `activities`4459
17DESCRIBE `activitycolors`33780
18DESCRIBE `activities_regusers`7738
19DESCRIBE `locked_activities`6627
20DESCRIBE `groupschedulelogs`3344
21DESCRIBE `moderators`22220
22DESCRIBE `rubriks`5548
23SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `announcements` AS `Announcement` WHERE 1 = 1 110
24SELECT `Announcement`.`id`, `Announcement`.`topic`, `Announcement`.`body`, `Announcement`.`date` FROM `announcements` AS `Announcement` WHERE 1 = 1 ORDER BY `Announcement`.`date` DESC LIMIT 5110