OBS! LOGGA INTE IN PÅ DENNA SIDA(2014-10-06)

Om du använder den skarpa versionen av snabbschema ska du logga in på http://snabbschema.se


snabbSchema, enkel schemaläggning utan krångel!

Snabbschema
- Är ett webbaserat schemaprogram som är lätt att lära sig och lätt att jobba med.
Du som är ansvarig för schemat gör ett grundschema. Sedan lägger alla användare upp sina egna scheman.

- Är ett visuellt, användarvänligt webbaserat schemaprogram som inte behöver installeras på din dator. 
Du kan jobba med programmet var som helst och när som helst bara du har tillgång till Internet.

- Visar pedagogernas veckoarbetstid utifrån lagt schema.

Administrationskonto
Med ett administrationskonto kan du lägga upp din enhet (dina enheter) samt användarkonton som du har full kontroll över. 
Du lägger ett grundschema och därefter lägger pedagogerna sina egna scheman.
Du kan se alla pedagogernas scheman, se alla aktiviteter i minuter samt pedagogernas undervisning och arbetsplatstid.
Detta kan du göra samma sekund som din personal lägger sitt schema!

Schemakonto
Schemakontot är ett användarkonto för att snabbt kunna lägga schema och se den exakta tiden man arbetar/ undervisar.
Man kan göra ändringar i schemat vid behov. Gör schemat tillgängligt för dina elever. Ha alltid tillgång till ditt schemaprogram via nätet!Testa snabbSchema!

Registrera dig för att få testa snabbSchema!


Loggboken
  Skaffa en loggbok idag!
(default) 24 queries took 13 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1DESCRIBE `announcements`441
2DESCRIBE `users`661
3DESCRIBE `usergroups`330
4DESCRIBE `admins`551
5DESCRIBE `groups`991
6DESCRIBE `regusers`551
7DESCRIBE `guests`220
8DESCRIBE `studentlists`220
9DESCRIBE `students`10101
10DESCRIBE `grades`330
11DESCRIBE `languages`330
12DESCRIBE `units`330
13DESCRIBE `reguserschedulelogs`330
14DESCRIBE `reguserstudentlistlogs`331
15DESCRIBE `groupstudentlistlogs`331
16DESCRIBE `activities`441
17DESCRIBE `activitycolors`331
18DESCRIBE `activities_regusers`771
19DESCRIBE `locked_activities`661
20DESCRIBE `groupschedulelogs`330
21DESCRIBE `moderators`220
22DESCRIBE `rubriks`551
23SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `announcements` AS `Announcement` WHERE 1 = 1 110
24SELECT `Announcement`.`id`, `Announcement`.`topic`, `Announcement`.`body`, `Announcement`.`date` FROM `announcements` AS `Announcement` WHERE 1 = 1 ORDER BY `Announcement`.`date` DESC LIMIT 5110