GDPR

Från och med 25:e maj 2018 inträder, ny dataskyddslag i hela Europa, kallad GDPR (General Data Protection Regulation) eller Datasäkerhets-förordningen.

- Alla uppgifter som matas in via nätet till Snabbschemas databas är krypterade och kan ej avkodas.
- Ingen information delas eller säljs till andra parter.
- Snabbschema är byggd så att lite och okänslig information ska räcka för att nyttja programmets funktioner.
- Data eller information matas in och nyttjas av den organisation som använder Snabbschema och dess funktioner.
- Uppgifter som lagras eller läggs upp av den organisation du tillhör ska vara kopplade till organisationen och dess verksamhet. Det ska inte förekomma några personuppgifter som inte hör till arbetet eller verksamheten.
Exempel på organisationsdata är e-postadress eller arbetstelefonnummer som direkt är kopplade till organisationen.

Observera att varje organisation som nyttjar webbapplikationen Snabbschema ansvarar själv för att följa alla lagar och förordningar som GDPR innebär.
 
Vill du ha mer ingående information om rutiner kring informationsinsamling och hanteringen av personuppgifter, kontakta den ansvarige för dataskyddsfrågor i din organisation eller kommun.